Використання вторинних продуктів переробки винограду під час розробки інноваційних технологій кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Порошок з виноградних вичавок має підвищену вологоутримуючу здатність, завдяки вмісту клітковини та пектинових речовин. Внесення порошку під час приготування цукеркової маси сприяло зв’язуванню вільної вологи дисперсійного середовища та поліпшувало структурні властивості цукеркової маси. Powder from grape pomace has a high water-retaining capacity, thanks to fiber and pectin. Adding powder when cooking candy masses helped bind free water dispersion medium and improved structural properties candy mass.

Опис

Ключові слова

виноградні вичавки, помадно-кремові маси, порошок з вичавок винограду, пектинові речовини, дубильні речовини, grape marc, fondant-cream mass, powder with grape marc, pectin, tannins, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Каліновська, Т. В. Використання вторинних продуктів переробки винограду під час розробки інноваційних технологій кондитерських виробів / Т. В. Каліновська, І. О. Крапивницька, В. І. Оболкіна, С. Г. Кияниця // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. –2013. – Вип. 30. – С. 75-80.