Посічений напівфабрикат з червоного м’яса птиці (Патент на корисну модель № 109586)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до посіченого напівфабрикату з червоного м'яса птиці, який включає м'ясо куряче, харчову добавку, сіль, спеції, воду, який як м'ясо куряче містить червоне куряче м'ясо, як харчову добавку містить кремнезем, та додатково містить гарбуз та соєвий білок. The invention relates to chopped semi-finished products from red poultry meat, including chicken meat, food additive, salt, spices, water, which, as a chicken meat, contains red chicken meat and as a food additive contains silica, also contains a pumpkin and soy protein.

Опис

Ключові слова

напівфабрикат, червоне м’ясо птиці, гарбуз, соєвий білок, кремнезем, semi-finished product, red poultry meat, pumpkin, soy protein, silica, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 109586 UA МПК А23L 1/31 (2006.01) Посічений напівфабрикат з червоного м’яса птиці / Пасічний В. М., Страшинський І. М., Задорожній В. В., Фурсік О. П., Ткаченко М. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2014 01004 ; заявл. 03.02.2014 ; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17.

Зібрання