Біохімія та технологія олієжирової сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур. Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки насіння олійних культур (макухи та щротів) для одержання білкових продуктів та добавок. Для студ. спеціальності 7.05170102 “Технологія жирів і жирозамінників”. Information about biochemical composition of modern oil-yielding plant varieties and hybrids, untraditional oil-yielding raw material, animal fat, some morphological features of oil-yielding plant is given in teaching aid. Teaching aid contains also description of oil-yielding seed life cycle, their technological properties, technology of seed preparing to storage and processing. Requirements of modern standards to oil-yielding seed quality are given too. The last chapter of teaching aid is devoted to technology of using of oil-yielding seed processing products (meal) for protein products production. Teaching aid is intended for students of speciality of 7.05170102 “Technology of fat and fat substitutes”.

Опис

Ключові слова

олійні культури, насіння, рослинні олії, жири, білки, білкові ізоляти, білкові концентрати, oil-yielding plant, seeds, vegetable oil, fat, protein, protein isolate, protein concentrate, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Біохімія та технологія оліє-жирової сировини : навч. посіб. / Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко. - К.: НУХТ, 2008. - 296 с.