Горілка особлива «Капітан» (Патент України на корисну модель № 56196)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Горілка особлива, що містить спирт етиловий ректифікований вищої очистки, підготовлену воду та цукор, яка відрізняється тим, що додатково містить ароматизатор "Кріп - елітний аромат" із ефірної олії кропу, ароматизатор "Коріандр - елітний аромат" із ефірної олії коріандру, ефірні олії анісу й апельсину при наступному співвідношенні інгредієнтів на 1000 дал: ароматизатор "Кріп - елітний аромат", дм3 0,08-0,14 ароматизатор "Коріандр - елітний аромат", дм3 0,0145-0,016 ефірна олія анісу, дм3 0,009-0,012 ефірна олія апельсину, дм3 0,148-0,170 цукровий сироп, дм, 17-25 спирт етиловий ректифікований вищої очистки та вода пом’якшена у розрахунку на міцність купажу 40 %. Vodka containing ethyl alcohol of higher clearance, prepared water and sugar, which is characterized in that it further comprises a flavoring "Dill - luxury flavor" of the essential oil of dill, flavor "Coriander - luxury flavor" of coriander essential oil, essential oil of anise and orange in the following ratio of ingredients in 1000 gave: flavor "Dill - luxury flavor", dm3 0,08-0,14 flavor "Coriander - luxury flavor" dm3 0,0145-0,016 essential oil of anise, dm3 0,009-0,012 essential oil of orange, dm3 0,148-0,170 sugar syrup dm3, 17-25 ethyl alcohol and water purification Higher softened in calculating the strength blend 40%.

Опис

Ключові слова

горілка, vodka, ароматизатор, flavouring, ефірні олії, essencial oils, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент 56196 UA, МПК С12 G3/00 (2011.01) Горілка особлива «Капітан» / Чепель Н. В., Українець А. І., Фролова Н. Е., Усенко В. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201005991 ; заявл. 18.05.2010 ; опубл. 10.01.2011. Бюл. № 1, 2011 р.

Зібрання