Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами (Патент на винахiд № 63109)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створено спосіб отримання молочного продукту з рослинними наповнювачами з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин, придатного до безпосереднього вживання.
It was formed a method of producing the dairy products with vegetable fillings with a high content of biologically active substances suitable for direct consumption.

Опис

Ключові слова

згущене молоко з фруктозою, сухий концентрат, плодово-ягідний сік, плодово-ягідний порошок, condensed milk with fructose, dry concentrate, fruit juice, fruit and berry powders, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент № 63109. 7А23С1/16. Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами / Скорченко Т. А., Пухляк А. Г., Федченко Т. Г. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № 20021210615 , заявл. 26.12.2002 ; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1, 2004 р.

Зібрання