Спосіб виробництва м’ясовмісних напівфабрикатів січених з порошком кісточок червоного винограду (Патент на винахід № 119485)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до харчової промисловості, а саме до виробництва січених м'ясовмісних напівфабрикатів. В основу винаходу поставлена задача способу виробництва м'ясовмісних січених напівфабрикатів шляхом додавання порошку з кісточок червоного винограду, який містить у своєму складі цілий ряд речовин з антиокислювальними властивостями для запобігання окислювальному та мікробіологічному псуванню виробу під час зберігання. The invention relates to the food industry, namely to the production of minced meat semi-finished products. The invention is based on the method of production of meat-containing cut semi-finished products by adding powder from red grape seeds, which contains a number of substances with antioxidant properties to prevent oxidative and microbiological spoilage of the product during storage.

Опис

Ключові слова

antioxidants, червоний виноград, м'ясо індика, антиокислювачі, січені напівфабрикати, red grapes, turkey meat, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, chopped semi-finished products

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 119485 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01). Спосіб виробництва м’ясовмісних напівфабрикатів січених з порошком кісточок червоного винограду / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І., Окуневська С. О. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а201705989 ; заявл. 15.06.2017 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12 2019.

Зібрання