Технологія пробіотиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НУХТ

Анотація

У підручнику висвітлені питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Описані технологічні особливості культивування мікроорганізмів для отримання різних поколінь пробіотиків для медичного та ветеринарного призначення. Приділено увагу сучасним методам іммобілізації пробіотичних мікроорганізмів та виготовленню різних лікарських форм пробіотиків. Розглянуто питання одержання функціональних продуктів харчування збагачених пробіотичними мікроорганізмами. Наведено технологічні аспекти одержання рекомбінантних мікроорганізмів як основи генно-інженерних пробіотиків The book highlights the issues of production different generations of probiotics and functional foods based on probiotic microorganisms. The technological features of the cultivation of microorganisms for different generations of probiotics for medical and veterinary purposes were described. Paying attention to modern methods of immobilization of probiotic microorganisms and manufacturing of various dosage forms of probiotics. The problems of obtaining functional food enriched with probiotic microorganisms were considered. The technological aspects of the production of recombinant microorganisms as the basis of genetically engineered probiotics were shown.

Опис

Ключові слова

пробіотики, технологія пробіотиків, мікрофлора людини, іммобілізовані пробіотики, рекомбінантні пробіотики, функціональні продукти харчування, probiotics, probiotic technology, human microflora, immobilized probiotics, recombinant probiotics, functional foods, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Технологія пробіотиків : підручник / С. О. Старовойтова, О. І. Скроцька, Ю. М. Пенчук, Т. П. Пирог. – К.: НУХТ, 2012. - 318 с.

Зібрання