Основи проєктування біотехнологічних виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні етапи проєктування біотехнологічних виробництв, що включають передферментаційні процеси: вибір біологічного агенту, складу поживного середовища, способів культивування, методи підготовки та стерилізації поживного середовища та аераційного повітря; процеси основної виробничої ферментації: вибір ферментаційної апаратури для реалізації процесу вирощування посівного матеріалу та виробничого біосинтезу цільового продукту, а також методи обробки культуральних рідин, біомас, та нативних розчинів. Посібник містить приклади та методики технологічних розрахунків і вибору обладнання. Видання розраховано на здобувачів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та інших зацікавлених фахівців.

Опис

Ключові слова

проєктування, designing, біотехнологія, biotechnology, біологічний агент, biological agent, біосинтез, biosynthesis, обладнання, equipment, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Карлаш, Ю. В. Основи проєктування біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. В. Карлаш, В. О. Красінько ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 373 с.