Використання променів при побудові кривих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Традиційно при побудові графіків (після проведення повного дослідження функції) використовують характерні точки кривої та промені в якості асимптот кривої. Traditionally, the construction schedules (after a full investigation functions) using characteristic curve points and rays as asymptotes of the curve.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., промені, побудова кривих, графіки, rays, curve, charts

Бібліографічний опис

Бородін, В. О. Використання променів при побудові кривих / В. О. Бородін / Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 25 – 26 червня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 232-234.