The use of nanotechnology for surface protection ofmeat products

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The nanotechnology using is the packaging materials manufacture of food products. Advanced are antibacterial and antifungal surface package coated with silver-, zinc- or magnesium nanoparticles, a lightweight and durable heat-resistant film with silicate nanoparticles coated with modifiable permeability and others. One solution of the problem of protecting meat from defeat by various microorganisms is a way of packaging as protective coatings from aqueous polymer dispersions directly on the surface of the product. Such protection is regulated by the mass transfer processes, reduces the weight loss of the finished product, improves the sensibility, as well as ensuring that the technology of packaging and storage is a modern and rational. Нанотехнології використовуються у виробництві пакувальних матеріалів для харчових продуктів. Для покращення були використанні антибактеріальні і протигрибкові пакети поверхні яких вкриті наночастинками срібла, цинку або магнію, легкі і міцні термостійкі плівки з силікатними наночастинками, які мають зміну проникність та інші. Одним із рішень проблеми захисту м'яса від ураження різними мікроорганізмами являється застосування способу упаковки, де в якості захисних покриттів використовуються водні дисперсні полімери, що знаходяться безпосередньо на поверхні продукту. Такий захист зменшує втрати маси готового продукту, підвищує чутливість, а також забезпечує сучасність та раціональність використання технології пакування.

Опис

Ключові слова

packaging, meat products, nanotechnology, пакування, нанотехнології, м'ясні продукти, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

The use of nanotechnology for surface protection ofmeat products/ S. Ivanov, I. Strashynskyi, V. Pasichniy, and other // Тhe Second North and East European Congress on Food, 26-29 may 2013. — К.: NUFT, 2013. — P. 234.