Зовнішня торгівля України та напрямки її розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Економічне зростання в більшості країн світу в значній мірі залежить від зовнішньої торгівлі. Для України зовнішня торгівля є важливим двигуном економічного зростання. При цьому від величини сальдо чистого експорту залежить не тільки стан платіжного балансу країни й ситуація на вітчизняному валютному ринку, але і здатність країни підтримувати економічну незалежність, підтримувати зовнішній державний борг на безпечному для країни рівні, запобігаючи досягнення критичних сум позик на світовому фінансовому ринку.

Опис

Ключові слова

напрямки розвитку, економіка, зовнішня торгівля, направления развития, экономика, внешняя торговля, directions, economy, foreign trade, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кириченко, О. М. Зовнішня торгівля України та напрямки її розвитку / О. М. Кириченко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 722.