Управління власним капіталом в системі формування капіталу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах ринкової економіки проблема оптимального поєднання фінансових джерел із урахуванням їх обмеженості не має однозначного вирішення, що знижує ефективність управління капіталом підприємства. Власний капітал є важливим джерелом фінансування діяльності підприємства, запорукою його фінансової стійкості, високої ліквідності та платоспроможності. In a market economy the problem of optimal combination of funding sources, taking into account their limitations has unique solution, which reduces the efficiency of managing business. Equity capital is an important source of funding for the enterprise, securing its financial stability, high liquidity and solvency.

Опис

Ключові слова

ринкова економіка, фінансові джерела, капітал, прибуток, market economy, financial resources, capital, profit

Бібліографічний опис

Микитенко, А. М. Управління власним капіталом в системі формування капіталу підприємства / А. М. Микитенко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 767.