Котлета ”Королівська” (Патент на корисну модель № 80710)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною задачею корисної моделі є створення нової композиції для виготовлення делікатесу із м’яса страуса, яка вирішується шляхом зміни складу компонентів та співвідношення між ними, забезпечує розширення використання м’яса страуса, підвищення органолептичних властивостей продукту та досягнення його збалансованості за жирнокислотним складом у співвідношенні мононенасичених жирних кислот, поліненасичених жирних кислот, ненасичених жирних кислот 1:1:1, амінокислотним складом та вмістом мікронутрієнтів. The main aim of the model is useful to create a new composition for the manufacture of specialty ostrich meat, which is solved by changing the composition of components and the relationship between them, providing increased use of ostrich meat, improving the organoleptic properties of the product and achieving its balance by the fatty acid composition in the ratio of monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, unsaturated fatty acids 1:1:1, amino acid composition and content of micronutrients.

Опис

Ключові слова

котлета, фарш, композиція, chop, mince, composition, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 80710, UA МПК A23L 1/31 (2006.01). Котлета ”Королівська” / Пешук Л. В., Галенко О. О., Штик І. І., Гагач І. І. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201214252 ; заявл. 13.12.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.

Зібрання