Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості соусу молочного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено ієрархічну структуру комплексного показника якості соусу молочного методом кваліметрії. The hierarchical structure of the complex indicator of the quality of the dairy sauce by the method of qualimetry.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, якість, комплексна кількісна оцінка, кваліметрія, соус молочний, quality, complex quantitative estimation, qualimetry, sauce milk

Бібліографічний опис

Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості соусу молочного / Т. В. Лаленко, І. Я. Пістуняк, А. С. Гордієнко, А. В. Богомол, О. В. Кузьмін // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Т. 1, № 11 (51). – С. 77–83.

Зібрання