Напрямки реформування законодавчого регулювання корпоративного сектору у розвинених ринкових країнах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена висвітленню напрямків реформування корпоративного законодавства в розвинених ринкових країнах. Розглядаються технології здійснення корпоративного регулювання в розвинених ринкових країнах є запровадження інституту корпоративного адміністрування як в провідних країнах, так і в рамках ЄС в цілому, виділяються особливості підходу до транснаціональних статутних та контрактних структура та методів сприяння їх діяльності. The article is devoted illumination of directions of reformation of corporate legislation in the developed market countries. Technologies of realization of the corporate adjusting are examined in the developed market countries, that provides introduction of institute of corporate administration within the framework of EU on the whole, the features of going are selected near transnational regulation and contract structures and methods of assistance their activity.

Опис

Ключові слова

корпорація, corporation, законодавство, legislation, регулювання, adjusting, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Напрямки реформування законодавчого регулювання корпоративного сектору у розвинених ринкових країнах / Т. В. Березянко // Інвестиції: практика та досвід - 2010. - № 9. – С. 38-43.

Зібрання