Відокремлення змінних і редукція нелінійних хвильових рівнянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована узагальнена процедура розділення змінних для нелінійних хвильових рівнянь. Побудовані широкі класи точних розв’язків цих рівнянь. We propose a generalized procedure of separation of variables for nonlinear wave equations and construct broad classes of exact solutions of these equations.

Опис

Ключові слова

нелінійні хвильові рівняння, відокремлення змінних, точні розвязки, nonlinear wave equations, separation of variables, exact solutions, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Богатирчук, А. С. Відокремлення змінних і редукція нелінійних хвильових рівнянь / А. С. Богатирчук, І. І. Юрик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука, 19-21 квітня 2012. - С. 79.