Підготовка води для приготування напоїв з використанням природних сорбентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В процесі підготовки води для приготування напоїв доцільно використовувати вище перелічені природні мінерали, а особливо кремінь. Останній не тільки покращує фізико-хімічні показники води, але ще є корисним для здоров'я людини. In the preparation of water for making beverages should be used above listed natural minerals, especially flint. Last not only improves the physical and chemical properties of water, but is useful for human health.

Опис

Ключові слова

природні сорбенти, підготовка води, напої, drinks, nature sorbents, preparation of water, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Долгошеєва, Ю. Підготовка води для приготування напоїв з використанням природних сорбентів / Юлія Долгошеєва, Наталія Павленко, Любомир Хомічак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 305-306.