Економіко-правова природа оцінки майнових прав інтелектуальної власності – крок до розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається економіко-правова природаоцінки вартості та цінності майнових прав інтелектуальної власності в процесі комерціалізації, що дозволяє врахувати особливості складових ціни об‘єкта права інтелектуальної власності (товару) патента на винахід згідно договору про відчуження патенту, яка включаєвартість майнових прав інтелектуальної власності патента на винахід у складі таких виділених елементів як еквівалентна оцінка матеріального носія інтелектуальної власності та оцінки суб‘єктивної комерційної цінності та корисностіпатента на винахід. Оцінка вартості суб‘єктивної комерційної цінності майнового права інтелектуальної власності, еквівалентно показує міру значущості та корисності патента на винахід (товару) для кожного конкретного споживача.

Опис

Ключові слова

оцінка вартості, майнові права інтелектуальної власності, еквівалентна оцінка, оцінка суб‘єктивної комерційної цінності, особливості складових ціни, intellectual property rights, equivalent assessment, assessment of subjective commercial value, features of price components

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Економіко-правова природа оцінки майнових прав інтелектуальної власності – крок до розвитку / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність в Україні. – 2020. – № 6. – С. 33–45.

Зібрання