Склад низькокалорійного білкового десерту (Патент на винахід № 116508)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується складу низькокалорійного білкового десерту, що містить яблучне пюре, яєчний білок, воду, підсолоджувач, причому як яєчний білок містить сухий яєчний білок, як підсолоджувач містить глюкозно-фруктозний сироп та додатково містить гарбузове пюре. The invention relates to a composition of a low-calorie protein dessert containing applesauce, egg white, water, a sweetener, as egg white contains dry egg white, as a sweetener contains glucose-fructose syrup and additionally contains pumpkin puree.

Опис

Ключові слова

низькокалорійний білковий десерт, яблучне пюре, глюкозно-фруктозний сироп, гарбузове пюре, low calorie protein dessert, applesauce, glucose fructose syrup, pumpkin puree, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 116508 UA, МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Николайчук Ю. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 2017 00905 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл.№ 6.

Зібрання