Деякі особливості переробки цукросировини врожаю 2010 року

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто умови вегетаційного періоду цукрових буряків урожаю 2010 року. Дано рекомендації по технологічним режимам переробки цукрових буряків різної якості. Запропоновано заходи для поліпшення фільтрування соків і сиропу, оптимізації роботи відділень сокодобиванія, сокоочищення і кристалізації. Conditions are discussed of sugar beet vegetation period of crop 2010. Recommendations are presented as for technological regimes of different quality sugar beet processing. Measures are proposed for improvement of juices and thick juice filtration, optimization of operation of extraction, juice purification and sugar house.

Опис

Ключові слова

вегетація цукрових буряків, переробка цукрових буряків, технологічні режими, декстран, продуктове відділення, sugar beet vegetation, sugar beet processing, technological regimes, dextran, sugar house

Бібліографічний опис

Чупахіна, В. П. Деякі особливості переробки цукросировини врожаю 2010 року / В. П. Чупахіна, К. Д. Скорик, Л. А. Галацан // Вісник цукровиків України. – 2010. – № 9 (52). – С. 22-25.

Зібрання