Соціальний інжиніринг як сучасний агресивний засіб вплив на споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Крім ординарних шляхів використання такого інструменту впливу на свідомість людини як «соціальний інжиніринг» останній все частіше знаходить застосування в нових для себе сферах, - маркетинг та реклама. In addition to ordinary ways of using such a tool to influence the consciousness of man as "social engineering" Last increasingly is used in an new areas - marketing and advertising.

Опис

Ключові слова

споживач, інжиніринг, реклама, маркетинг, consumer, engineering, advertising, marketing, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Семененко, К. Ю. Соціальний інжиніринг як сучасний агресивний засіб вплив на споживачів / К. Ю. Семененко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 762.