Схожість та продуктивні властивості чоловічостирильного гібрида буряків цукрових залежно від технології підготовки насіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведеними дослідженнями були визначені біологічні особливості і продуктивність триплоїдного гібрида буряків цукрових залежно від технології підготовки насіння. Доведено, що якість дражованого насіння залежить від розміру технологічних фракцій. The studies were identified by biological characteristics and productivity of the hybrid beet sugar depending on seed production technology. it is proved that the quality of seeds depends on the size of the technological fractions.

Опис

Ключові слова

буряк цукровий, триплоїдні гібриди, інкрустоване насіння, фракція насіння, схожість насіння, дражоване насіння, sugar beet, triploid hybrids, inlaid seeds, see fraction, seeds germination, pelleting seeds

Бібліографічний опис

Глеваський, В. І. Схожість та продуктивні властивості чоловічостирильного гібрида буряків цукрових залежно від технології підготовки насіння / В. І. Глеваський // Агробіологія2013. – Вип. 111 (104). – С. 64–68.

Зібрання