Використання метал-індикаторного методу для оцінки протекторних властивостей основних компонентів харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено комплексоутворення плюмбуму (II) з казеїном, лактозою та амінокислотами харчових продуктів. Встановлено склад утворюваних сполук. Стійкість комплексів оцінена за допомогою концентрації вільних іонів металу, що знаходяться в рівновазі з комплексоутворюючими сполуками та константами рівноваги реакції комплексоутворення. It was investigated the complex formation of Lead (II) with a casein, lactose and amino acids of food products. There was determined composition of such complex formations.The stability of complexes was appraised by the concentration of free metal ions, which are in an equilibrium with complex formative connections and constants of equilibrium reaction of complex formation.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, плюмбум, протекторні властивості, комплексоутворення, метал–індикаторний метод, food products, lead, protector properties, complex formation, metal–indicator method, кафедра харчової хімії, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Використання метал-індикаторного методу для оцінки протекторних властивостей основних компонентів харчових продуктів / А. В. Боднар, І. М. Зінченко, Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXІ столітті : 75-а наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2009 р. : матеріали конф. – К. : НУХТ, 2009. – Ч. 1. – С. 133.