Хліб з карбюлозою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1993

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показана ефективність використання карбюлози як рецептурного компонента, що володіє радіозахисними властивостями, у складі хлібобулочних виробів для екологічно забруднених зон. The paper shows the efficiency of the use of both prescription karbyulozy components with radioprotective properties in the bakery for polluted areas.

Опис

Ключові слова

радіонукліди, radionuclides, полісахарид карбюлоза, хліб, polysaccharide carbulose, bread, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Іщенко, Т. І. Хліб з карбюлозою / Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко, В. І. Дробот // Харчова і переробна промисловість. – 1993. – № 10. – С. 14–15.

Зібрання