Моделювання випадкових процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються математичні моделі формування випадкових чисел з різними законами розподілу випадкових чисел, розподілених за рівномірним законом на інтервалі (0,1) чи нормальним законом, а також деякі методи математичного моделювання стаціонарних випадкових процесів з заданою кореляційною функцією. We consider the mathematical model of random numbers with different laws of distribution of random numbers distributed according to a uniform law on the interval (0,1) or normal law, as well as some methods of mathematical modeling of stationary random processes with a given correlation function.

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, стаціонарний випадковий процесс, випадкові числа, mathematical modeling, stationary random process, random numbers, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Зінченко, Т. В. Моделювання випадкових процесів / Т. В. Зінченко, О. В. Малясов // Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі : Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2001 р. - К.: УДУХТ, 2001. - С. 98-103.