Дослідження впливу дисперсності добавки порошку моркви на якість вершкового масла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом оптичної мікроскопії визначено дисперсність порошку моркви отриманого конвективним методом сушіння. Показано вплив дисперсності добавки на органолептичні та реологічні показники вершкового масла. Подано механізм взаємодії частинок порошку з водною фазою масла. Тhe method of optical microscopy defined dispersion powder carrot obtained by convective drying. Influence of dispersion of additives on organoleptic and rheological parameters butter. Presented mechanism of interaction of powder with a water phase of butter.

Опис

Ключові слова

вершкове масло, butter cream, порошок моркви, дисперсність, твердість масла, carrots powders, dispersion, hardness of butter, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Вашека, О. М. Дослідження впливу дисперсності добавки порошку моркви на якість вершкового масла / О. М. Вашека, Т. О. Рашевська, Н. В. Сіндікаєва // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 16. - С. 76-78.

Зібрання