Спосіб підготовки бобових для м’ясо-рослинних консервів (Патент на корисну модель № 139157)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить харчової промисловості, а саме до м'ясної галузі – технології м'ясо-рослинних консервів. Поставлена задача вирішується тим, що для замочування застосовується попередньо підготовлена пом'якшена вода жорсткістю. Використання для замочування бобових попередньо пом'якшеної води зі зменшеним вмістом солей кальцію і магнію сприяє збільшенню поглинання вологи, що сприяє підвищенню вологоутримуючої здатності білків квасолі і покращення технологічних характеристик готового продукту. The utility model belongs to the food industry, namely to the meat industry - the technology of canned meat and vegetables. The problem is solved by using pre-prepared softened water for soaking. The use of pre-softened water for soaking beans with a reduced content of calcium and magnesium salts increases the absorption of moisture, which increases the moisture retention capacity of bean proteins and improves the technological characteristics of the finished product.

Опис

Ключові слова

meat, квасоля, консерви, м'ясо, замочування, beans, canned food, soaking, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 139157 UA, МПК A23L 11/00 (2019.01). Спосіб підготовки бобових для м’ясо-рослинних консервів / Страшинський І. М., Маринін А. І., Пасічний В. М., Ришканич Р. О., Штельмах В. Л., Святненко Р. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905888 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24 2019.

Зібрання