Розрахунок коефіцієнта теплового випромінювання димових газів у каналі печі з циклотермічною нагрівною системою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті методи визначення коефіцієнту теплового випромінювання продуктів згоряння палива. Показано, що обчислення коефіцієнту теплового випромінювання за формулами, наведеними у Нормативному методі теплового розрахунку котлів ( 1998 р.), для умов печі з цикпотермічною нагрівною системою можуть призвести до значної похибки. Запропоновано поправочний коефіцієнт у вигляді функції від ефективної товщини шару газу, який дозволяє підвищити точність розрахунку. Methods of determination to the radiation emissivity coefficient of smoke gases are investigated. It is shown, that the calculation after the formulas resulted in the Normative method of thermal calculation of caldrons (In 1998) for the terms of baking oven with the cyclothermic heating system can bring to the considerable error. Offered correction coefficient as a function from the effective thickness of layer of gas which allows to promote exactness of calculation.

Опис

Ключові слова

димові гази, хлібопекарська піч, коефіцієнт теплового випромінювання, radiation emissivity coefficient, smoke gasses, baking oven

Бібліографічний опис

Дудко, С. Д. Розрахунок коефіцієнта теплового випромінювання димових газів у каналі печі з циклотермічною нагрівною системою / С. Д. Дудко // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2014. – № 15. – С. 165–169.

Зібрання