Дослідження залежності структурно-механічних властивостей безглютенового тіста від масової частки вологи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено структурно-механічні властивості безглютенового тіста з крохмалю з доданням камедей гуару і ксантану. Встановлено, що в’язке однорідне тісто утворюється при масовій частці вологи більше 51 %. Результати пробного лабораторного випікання показали, що найкраща якість хліба досягається при масовій частці вологи в тісті 51 %. The structural and mechanical properties of gluten-free dough with the addition of starch and xanthan gums, guar is investigated. Found that the viscous homogeneous dough is formed when the moisture content in the dough more than 51 %. The results of the baking test lab has shown that the best quality of the bread is achieved at a moisture content of dough 51 %.

Опис

Ключові слова

безглютеновий хліб, безглютенове тісто, фаринограма тіста, камеді, крохмаль, gluten-free bread, gluten-free dough, farinograma, gum, starch, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Лисейко, К. В. Дослідження залежності структурно-механічних властивостей безглютенового тіста від масової частки вологи / К. В. Лисейко, А. М. Грищенко, В. І. Дробот // Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 листопада 2012 р. – Х. : ХДУХТ, 2012.– С. 47 – 48.