Вплив антисептиків на технохімічні показники спиртових бражок у технології спирту із крохмалевмісної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нами проведені дослідження антимікробних препаратів (антисептиків), здатних пригнічувати розвиток інфікуючої мікрофлори. В ході роботи досліджували дію антисептиків Акватон - 10, Вазин, формалін, антибіотик Дестіферм PG та визначали їх оптимальні концентрації, при яких забезпечується максимальне пригнічення розвитку контамінуючої мікрофлори і зберігається висока бродильна активність дріжджів.
We investigated antimicrobial (antiseptic) able to suppress the development of infective microorganisms. In the course of the investigated effect of antiseptics Akvaton - 10 Vazyn, formalin, antibiotic Destiferm PG and determined their optimal concentrations, which provide maximal inhibition of contaminating microflora and is a high fermentation activity of yeast.

Опис

Ключові слова

антисептик, спирт, крохмалевмісна сировина, молочнокислі бактерії, antiseptic, alcohol, starch raw material, lactic acid bacteria, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Вплив антисептиків на технохімічні показники спиртових бражок у технології спирту із крохмалевмісної сировини / І. С. Гулий, П. Л. Шиян, В. А. Домарецький // Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10, Ч. ІІ. – С. 22-23.

Зібрання