Екструзійний картоплепродукт "Повітряна картопля пшоняно-молочно-морквяна» (Патент на корисну модель №55323)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екструзійний продукт, що містить сухе картопляне пюре, пшоняну крупу, сухе знежирене молоко, морквяний порошок, сіль у певних співвідношеннях..Продукт готовий до споживання без додаткової обробки.

Опис

Ключові слова

сухе картопляне пюре, екструзійні продукти, пшоняна крупа, знежирене сухе молоко, морквяний порошок, сухое картофельное пюре, экструзионные продукты, пшонная крупа, сухое обезжиренное молоко, морковный порошок, dry mashed potatoes, extrusion products, oat cereals, fatfree dry milk, carrot powder, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра харчової хімії, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 55323 UA, МПК А23I 1/214 (2009) Екструзійний картоплепродукт "Повітряна картопля пшоняно-молочно-морквяна» / Шульга О. С., Ковбаса В. М., Шульга С. І. : заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201006768 ; заявл. 01.06.2010 ; опубл.10.12.2010, Бюл. № 23, 2010 р.

Зібрання