Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі встановлено, що на швидкість переходу екстрактивних речовин (СР) в екстракт впливає температура екстрагенту. Під час визначення потрібної температури екстрагування враховували доцільність енергетичних затрат, а також термочутливість цільових компонентів гарбуза, особливо вітамінів. In the work it was established that the rate of transfer of extractives substances in the extract is influenced by the temperature of the extractant. When determining the desired extraction temperature, the feasibility of energy costs, as well as the thermal sensitivity of the target components of pumpkin, especially vitamins, were taken into account.

Опис

Ключові слова

екстрагування, біологічно активні речовини, гарбуз, extraction, biologically active substances, pumpkin, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Михальська, Л. Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням / Л. Михальська, Л. В. Зоткіна, Ю. В. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 154.