Небезпека синтетичних барвників як харчових добавок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У харчових виробництвах слід враховувати, небезпечні поєднання харчових барвників з іншими добавками, що можуть утворювати в результаті токсичні речовини і давати численні ефекти імунопатогенного характеру. Аналіз стану проблеми вказує на актуальність досліджень по вивченню алергенних та імуномоделюючих властивостей барвників, що входять до складу продуктів харчування і лікарських засобів. In food production it is necessary to consider dangerous combinations of food dyes with other additives which can form as a result toxic substances and give numerous immunopathogenic effects. Analysis of the state of the problem indicates the relevance of research to study the allergenic and immunomodulatory properties of dyes that are part of food and medicines.

Опис

Ключові слова

барвники, харчові добавки, якість, безпечність, dyes, nutritional supplements, quality, safety, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Береза-Кіндзерська, Л. Небезпека синтетичних барвників як харчових добавок / Л. Береза-Кіндзерська, С. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 96–97