Спосіб зниження мікробного осіменіння яблучного соку (Патент на винахід №93324)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб зниження мікробного осіменіння яблучного соку, що передбачає адсорбційного оброблення яблучного соку, який відрізняється тим, що як реагент використовують природній мінерал – шунгіт – у концентрації 1,5-2,0 мас.% при нагріванні яблучного соку до 40-50ºС протягом 40-60 хв. Method of reducing microbial insemination apple juice, which involves adsorption processing of apple juice, characterized in that the agent uses a natural mineral - shungite - at a concentration of 1.5-2.0 wt.% Apple juice when heated to 40-50 º C for 40 - 60 minutes.

Опис

Ключові слова

адсорбція, шунгіт, сік фруктовий, adsorption, zhung, fruit juice, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент 93324 UA, МПК (2011.01) А23L2/70 Спосіб зниження мікробного осіменіння яблучного соку / Матко С. В., Мельник Л. М., Криворотенко Н. А. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u 201002100 ; заявл. 25.02.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2, 2011 р.

Зібрання