Дослідження вмісту вітаміну В1, в спирто-водних розчинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експериментально досліджено й теорепшчно обґрунтована можливість застосування фотоколориметричного .методу визначення вітамміну В 1 в продуктах харчування, спірто-водних розчинах. Study of vitamin В 1 in alcohol-water solution and theorized the opportunity use fotokalorimetričeskogo method to determine the vitamin В1 in food , alcohol-water solution.

Опис

Ключові слова

спирто-водні розчини, фотокалориметричний метод, вітамін В 1, alcohol-water solution, fotokalorimetričeskogo method, vitamin В1, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження вмісту вітаміну В1, в спирто-водних розчинах / Т. Я. Харітон, В. Л. Прибильський, В. А. Домарецкий, О. М. Полумбрик // Наукові праці УДУХТ. - 2003. - № 14.- С. 66.

Зібрання