Теоретичні основи планування потенціалу підприємства в умовах ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах розвитку ринкових відносин, посилення конкурентної боротьби, виходу на зовнішні ринки, підприємства харчової промисловості для забезпечення своєї конкурентоспроможності повинні вирішити цілий ряд проблем різнопланового характеру, які гальмують їх розвиток. With the development of market economy, increased competition, access to foreign markets, the food industry to ensure its competitiveness must solve a number of problems of diverse nature that hamper their development.

Опис

Ключові слова

планування, потенціал, ринок, planning, potential, market

Бібліографічний опис

Високос, О. Теоретичні основи планування потенціалу підприємства в умовах ринку / О. Високос // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. — К.: НУХТ, 2013. — С. 12-14.