Дослідження піноутворення у воді оборотної системи гідротранспорту та миття буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено залежність піноутворювальної здатності транспортерно-мийної води від концентрації піноутворювачів- сапоніну, пектинових речовин, колоїдно-диспергованих речовин. Доведено недоцільність постійного режиму вапнування транспортерно-мийної води з метою її очищення. The dependence of the foaming ability of conveyor-washing water on the concentration of foam-saponin, pectin, colloid-dispersed substances. Prove unreasonableness continuous operation liming transporter-washing water to clean it.

Опис

Ключові слова

цукрове виробництво, sugar production, транспортерно-мийна вода, піна, пноутворююча здатність, піноутворювачі, сапонін, пектинові речовини, колоїдно-дисперговані речовини, вапнування, transporter washing water, foam, foaming capacity, foaming agents, saponin, pectin, colloidally dispersed matter, liming, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Дослідження піноутворення у воді оборотної системи гідротранспорту та миття буряків / Н. І. Штангеєва, Л. С. Клименко, О. М. Салавор, А. І. Сорокін // Наукові праці УДУХТ. - 2000. - № 7. – С. 59-62.

Зібрання