Січений м'ясо-рослинний напівфабрикат (Патент на корисну модель 21959)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено січений м'ясо-рослинний напівфабрикат, що включає м'ясо подрібнене, яйця, цибулю, моркву, хліб та воду, який відрізняється тим, що додатково містить пробуджені зернопродукти. A chopped meat-and-vegetable intermediate product, that includes meat ground up, eggs, bow, carrot, bread and water, is worked out, that differs in that additionally contains woken up cereals.

Опис

Ключові слова

січений м'ясо-рослинний напівфабрикат, chopped meat-and-vegetable intermediate product, пробуджені зернопродукти, м'ясо подрібнене, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 21959, МПК A23L 1/31 Січений м'ясо-рослинний напівфабрикат / Пешук Л. В, Топчій О. А, Крижова Ю. П, Гончаренко Т. Ю. ; патентовласник – Національний університет харчових технологій ; заявл. 01.11.2006 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4 2007.

Зібрання