Спосіб приготування цукатів із картоплі (Патент на корисну модель № 103612)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Cпосіб приготування цукатів з картоплі передбачає приготування цукрового сиропу, підготовку овочевої сировини, різання її на шматочки, варіння в цукровому сиропі, відділення цукатів від цукрового сиропу і їх сушіння, який відрізняється тим, що як овочеву сировину, використовують картоплю, перед варінням шматочки додатково витримують протягом 15…30хв. у 5,0…6,0 % розчині оцтової кислоти. The method of preparation of candied potatoes involves cooking sugar syrup, preparing raw materials, cutting it into pieces, cooking in sugar syrup, separation of candied fruit from syrup and their drying, characterized in that the vegetable raw material used potato before cooking pieces of additional stand for 15 ... 30 min. in 5.0 ... 6.0% solution of acetic acid.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, цукати, картопля, варіння, попередня обробка, candied, potatoes, cooking, pretreatment

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 103612 UA МПК A23L 1/064 (2006.01), A23B 7/08 Спосіб приготування цукатів із картоплі / Мельник Л. М., Матко С. В., Бессараб О. С., Костючок Н. В., Мартинова, Я. О.; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201505692 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 4, 2015р.

Зібрання