Спосіб приготування емульсії масло/вода з крохмалем (Патент на корисну модель № 105865)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості до виробництва емульсій типу масло вода, які використовуються в виробництві харчових продуктів та напоїв. The utility model relates to food processing to the production of emulsions of the type oil water used in the manufacture of food products and beverages.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, безалкогольні нопої, гуміарабік, крохмаль, застосування емульсій, soft drinks, gumarabic, starch, the use of emulsions

Бібліографічний опис

Патент 105865 Україна, МПК (2016.01) A23L 29/212 Спосіб приготування емульсії масло/вода з крохмалем / Луговська О. А., Сидор В. М. ; власник НУХТ. - № u 2015 09123 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Зібрання