Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована експертно-моделююча система дозволяє у виробничих умовах харчового підприємства провести моделювання та корегування рецептури морозива для забезпечення високоякісного споживчого продукту з мінімальними витратами. Запропонована система може бути інтегрована з інформаційними системами підприємства. Запропонована архітектура експертно-моделюючої системи складається з окремих чотирьох структурних блоків: інтерфейс користувача; програмні модулі (математичний та алгоритмічний апарат, функції контролю якості та відповідності рецептури); бази даних та знань. Розроблений математичний та алгоритмічний апарат дозволяє за заданими якісними показниками змоделювати рецептуру морозива. Запропонований апарат базується на поєднанні методів оптимізації та використанні аналізу експертних даних. Експертно-моделююча система забезпечує моделювання та корегування рецептури з урахуванням усіх властивостей доступних компонентів за рахунок використання бази знань та математичного апарату. При моделюванні рецептури без запропонованої експертної системи, а з використанням тільки математичного моделювання, отримана рецептура не буде враховувати технологічні властивості. Використання експертної системи у виробничих умовах дасть змогу постійно оновлювати та накопичувати знання експертів-технологів, які працюють у зазначеній сфері. Постійне накопичення нових знань про рецептури морозива дасть можливість створювати та розширювати партнерські програми з вітчизняними й зарубіжними підприємствами. Експлуатація експертної системи забезпечить скорочення витрат на моделювання нових рецептур морозива. Економічний ефект від впровадження експертної системи, отриманий при використанні результатів науково-дослідних робіт і закладений в базу знань експертно-моделюючої системи, забезпечує техніко-економічні показники підприємства за рахунок бережливих витрат на сировину і допоміжні матеріали.

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія, експертно-моделююча система, база знань, оптимізація, математичний апарат, рецептури, information technology, expert modeling system, knowledge base, optimization, mathematical apparatus, recipes, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Бреус, Н. М. Cтворення експертно-моделюючої системи формування рецептур морозива / Н. М Бреус, С В. Грибков, О. Л. Сєдих // Innovative technologies and equipment: development prospects of the food and restaurant industries : scientific monograph. – Riga (Latvia) : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 86-117