Спосіб виробництва гідролізованого концентрату сироватки (патент на корисну модель №152382 U UA)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва гідролізованого концентрату сироватки включає відновлення сухої молочної сироватки, її фільтрацію, демінералізацію до 70-90 %, пастеризацію суміші за температури 70-99 °C з витримкою 1-5 хв та охолодження. При цьому молочну сироватку відновлюють до масової частки сухих речовин у суміші 25-35 %, після демінералізації охолоджують суміш до температури 40-43 °С, вносять фермент -D-галактозидазу-гідролазу з активністю 50000 NLU/г у кількості 0,25-0,35 % та закваску прямого внесення на основі Lb. Acidophilus у кількості 0,005-0,01 %, суміш піддають ферментації протягом 7-9 годин. The production method of hydrolyzed whey concentrate includes reconstitution of sweet whey powder, its filtration, demineralization up to 70-90%, pasteurization of the mix at a temperature of 70-99 °C with a holding time of 1-5 minutes and cooling. At the same time, the sweet whey is restored to a mass fraction of total solids in the mix of 25-35%, after demineralization, the mix is cooled to a temperature of 40-43 °C, the enzyme B-D-galactosidase-hydrolase with an activity of 50,000 NLU/g is introduced in the amount of 0.25- 0.35% and direct addition starter based on Lb. Acidophilus in the amount of 0.005-0.01%, the mixture is subjected to fermentation for 7-9 hours.

Опис

Ключові слова

гідроліз лактози, сироватка підсирна, лактаза, ацидофільна закваска, концентрат сироватки, кафедра технології молока і молочних продуктів, lactose hydrolysis, sweet whey, lactase, acidophilic starter, whey concentrate

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 152382 U UA, МПК A23C 21/02. Спосіб виробництва гідролізованого концентрату сироватки / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202202131; заявл. 21.06.2022; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3/2023.

Зібрання