Реструктурована шинка (Патент на корисну модель № 91571)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Реструктурована шинка містить яловичину, курятину, сіль, нітрит натрію, прянощі, рослинний білок та воду. Restored ham contains beef, chicken, salt, sodium nitrite, spices, vegetable protein and water.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, біополімери, амінокислотний склад, м’ясопереробна промисловість, харчова цінність, amino acid composition, meat processing industry, nutritional value, biopolymers

Бібліографічний опис

Патент 91571 UA, МПК А23L 1/03 (2006.01). Реструктурована шинка / Кишенько І. І., Мартинова А. В., Тригуб Р. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201400998, заявл. 03.02.2014 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. №13, 2014.

Зібрання