М’ясний продукт запечений (Патент на корисну модель № 87801)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено м’ясний продукт запечений, що містить м'ясо яловичини, нашприцьоване розсолом, який містить в своєму складі сіль кухонну, смако-ароматичну добавку, добавки «Комбі Шинка», «Протемікс 75» та зовні шар із харчової добавки «Братекс Декор». A baked meat product containing beef, nashprytsovane brine containing incorporates salt, taste, aromatic additives, additives' Combi Ham "," Protemiks 75 "and the outside layer of the food additive" Brateks Decor ".

Опис

Ключові слова

м’ясний продукт запечений, шприцювання, розсоли, харчові добавки, baked meat product, extrusion, brines, food additives, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №87801, МПК А23L 1/31. М’ясний продукт запечений / Крижова Ю. П., Манченко А. І., Слива С. С. ; патентовласник – НУХТ; заявл. 19.06.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4.

Зібрання