Використання засобів MathCad для візуалізації результатів досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлені результати досліджень розмірів білкових частинок молочної сироватки, обробленої електроіскровими розрядами при змінних параметрах - напрузі та кількості розрядів. У результаті реалізації процесу диспергування частинок отримана вихідна таблична функція, що описує залежність розмірів часток білків сироватки молочної від параметрів електроіскрового оброблення (напруга, кількість імпульсів). The research results of the protein particles sizes of curd whey processed with electric spark discharges under variable parameters – voltage and discharge quantity are presented. Initial table function describing the dependence of curd whey protein particles size on electric spark processing factors (voltage and impulse quantity) was derived as a result of particles dispersion process.

Опис

Ключові слова

оптимізація, параметри, електроіскрові розряди, математичне моделювання, optimization, parameter, electric spark discharge, mathematic modeling, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Вовкодав, Н. І. Використання засобів MathCad для візуалізації результатів досліджень / Н. І. Вовкодав, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті : матеріали 80-ї Міжнародної наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014р. - К. : НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 453-454