Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджуються та обґрунтовуються шляхом узагальнення наукової думки удосконалення правового регулювання наукових парків, що створюються з ініціативи вищих навчальних закладів та/або наукових установ з урахуванням економіко-правової перспективи активізації їх діяльності. Розглядається національний та закордонний досвід діяльності наукових парків. Наводиться зміст застосування засновницького договору про створення наукового парку та договору про партнерство суб’єктів господарювання з науковим парком. Зазначаються проблеми, які в процесі створення наукових парків і використання інноваційних розробок ще не вирішені.

Опис

Ключові слова

інтелектуально-інноваційне середовище, науковий парк, засновницький договір, статутний капітал, майнові права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, правовий статус, science park, founding agreement, statutory capital, intellectual property rights, license agreement

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки. Ч. 2 / О. Б. Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – № 5 (115). – С. 82–96.

Зібрання