Сухарі “Potato`s” (Патент на корисну модель № 68233)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В онову корисної моделі поставлена задача збагатити сухарі мікроелементами (К), розширити асортимент виробів з підвищеною біологічною цінністю, забезпечити їх високу і стабільну якість за рахунок сухого картопляного пюре в оптимальному його співвідношенні з рецептурними компонентами. The basis of the utility model tasked enrich crackers microelements (K), to expand its range of products with high biological value, and to ensure their high and stable quality at the expense of dry mashed potatoes in the optimal its relation with prescription components.

Опис

Ключові слова

сухарі, борошно пшеничне, цукор білий, маргарин, сухе картопляне пюре, crackers, wheat flour, white sugar, margarine, dry mashed potatoes, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент №68233 UA A21D 2/36 (2006.01 ) A21D 13/02(2006.01) Сухарі “Potato`s” / Устинов Ю. В., Крамаренко М. В., Охріменко В. В. ; Заявник та патентовласник Націон. університет харчових технологій.; № U 2011 07840; заявл. 22.06.2011; опубл. 26.03.2012 Бюл. №6.

Зібрання