Регуляторні можливості держави у процесі подолання кризових явищ у національному корпоративному секторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розгортання економічної кризи в нашій країні має специфічні, непритаманні жодній країні світу ознаки: банківський сектор, уникаючи банкрутства розраховується по власним зобов'язанням депозитами населення. Повільний вихід із рецесії українського виробничого сектору на 80% пов'язаний саме із украй жорсткою монетарною політикою. Національний регулятор втратив свій вплив на економічний простір. Упала капіталізація без виключення у кредитних спілок, страхових компаній та загальнодержавного пенсійного фонду. The deployment of the economic crisis in our country has specific inherent characteristics of one country in the world including banking, avoiding bankruptcy is calculated according to its own commitments deposits of the population. The slow recovery from the recession Ukrainian manufacturing sector by 80% is associated with an extremely tight monetary policy. National regulator has lost its influence in the economic area. Capitalization dropped without exception, credit unions, insurance companies and pension funds nationwide

Опис

Ключові слова

корпоративні інтереси, національний характер, нарощування прибутку, фондовий ринок, енергопроводи, corporate interests, national character, increasing profits, the stock market, energoprovody, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Регуляторні можливості держави у процесі подолання кризових явищ у національному корпоративному секторі / Т. В. Березянко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали Другої Міжнародної наукової конференції, 27-30.04.2009. – Суми : СОІППО, 2009. - Т. 2. – С. 156 - 157.