Сучасні вимоги до підігрівачів цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено вимоги до підігрівачів у теплових схемах цукрового заводу. Проведено порівняння трубчастих та пластинчастих підігрівачів. Requirements for heaters in heat schemes of a sugar factory are stated. Comparison of tubular and plate heaters has been performed.

Опис

Ключові слова

підвгрівачі, теплові схеми, енергозберігаючі заходи, heaters, heat scheme, energy saving measures

Бібліографічний опис

Штангеєв, К. О. Сучасні вимоги до підігрівачів цукрового виробництва / К. О. Штангеєв // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ, 2017. – С. 89-91.