Сучасні технології молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику наведено характеристику молочної сировини для сучасних молочних продуктів. Представлено способи оброблення як сировини, так і різних складових молочного походження. Особливу увагу приділено опису ефективних пакувальних рішень для збереження якості та безпечності сучасних молочних продуктів. Розглянуто технології питних видів молока, кисломолочних продуктів та замінників незбираного молока. Коротко описані сучасні технології виробництва молочно-білкових концентратів з використанням згущення та сушіння або баромембранного оброблення. The textbook describes the characteristics of dairy raw materials for modern dairy products. Presented are methods of processing both raw materials and various components of milk origin. Particular attention is paid to the description of effective packaging solutions for preserving the quality and safety of modern dairy products. The technologies of drinking types of milk, dairy products and substitutes of whole milk are considered. The modern technologies of production of milk and protein concentrates with the use of condensation and drying or baromembrane treatment are briefly described.

Опис

Ключові слова

технологія молочних продуктів, dairy technology, сучасні технології, modern technologies, сучасне обладнання, modern equipment, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Савченко, О. А. Сучасні технології молочних продуктів : підручник / О. А. Савченко, О. В. Грек, О. О. Красуля. – К.; ЦП «Компринт», 2018.– 218 с.

Зібрання